from Meksikabiberi.com!

ต้นหอมญี่ปุ่นทรงต้นจะสูงกว่าหอมหัวใหญ่ ลำต้นจริงมีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ระหว่างรากและใบ ใบเป็นหลอดยาว ลำต้นเทียม คือ ส่วนของกาบใบทำหน้าที่สะสมอาหารและเป็นส่วนที่นำมาบริโภคซึ่งจะประกอบด้วยน้ำตาล และโปรตีนสารกระตุ้นต่อมน้ำตา มีรสหวาน ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดคอเลสเตอรอล ความดันโลหิต มีโพแทสเซียมช่วยในการขับปัสสาวะ ขับกรดยูริก มีแคลเซียมและฟอสฟอรัส รวมถึงวิตามินเอ ซี และ เค ซึ่งช่วยป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบ ลดคอเลสเตอ รอล และความดันโลหิตสูง.

ซึ่งที่ผ่านมามีราษฎรที่ประสบความสำเร็จในการนำไปดำเนินการจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ในงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์แห่งนี้จึงได้จัดทำส่วนแสดงถึงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยงานประมงของกรมประมงที่เข้ามาดำเนินงานภายในศูนย์ได้จัดทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น เพื่อนำสัตว์น้ำที่เป็นพันธุ์สัตว์ท้องถิ่น และหายาก ตลอดถึงที่ใกล้จะสูญพันธุ์มาจัดแสดง พร้อมทั้งเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พันธุ์สัตว์เหล่านั้นยังคงอยู่ประจำถิ่นต่อไป

โดยมีการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งจะนำปลาขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาชะโด ปลากดแก้ว และได้รวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยตามแหล่งธรรมชาติรอบ ๆ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลากาดำ ตลอดถึงพันธุ์ปลาหายากและใกล้สูญพันธุ์ เช่น ปลาตองลาย มาจัดแสดง

โดยเฉพาะปลาตองลายนับเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ อยู่ในตระกูลเดียวกันกับปลากราย ปลาสลาดรูปร่างภายนอกโดยทั่วไปจึงคล้ายกัน ลำตัวมีลักษณะเรียวยาวด้านข้างแบน พื้นลำตัวสีขาวเงิน ส่วนหลังมีสีน้ำตาลเข้มอมดำ หรือสีเทาอมเขียว บริเวณส่วนหน้าของลำตัวมีจุดสีดำประปรายอยู่ข้างลำตัว ส่วนท้ายมีขีดสีดำเล็ก ๆ พาดเฉียงจากส่วนบนของลำตัวไปถึงครีบก้น และครีบหาง ส่วนของปากแหลมออก มุมปากเว้าลึกเลยตา เกล็ดมีขนาดเล็กสีขาวเงิน

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนาการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ว่าการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการเกษตร การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ และการแปลงแผนในเรื่องดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งยังสามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2559 ต่อไป
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองแผนงานและที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตรของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมสัมมนาปัจจุบันภาคเกษตรซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญของไทยยังเป็นภาคการผลิตที่ยังมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยต้นทุนโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 14.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ซึ่งนับว่าสูงกว่าหลาย ๆ ประเทศ ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ภาคเกษตรของไทยอยู่ที่ร้อยละ 20-25 เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!